Physical therapy to treat lymphedema is justifiably considered the most effective treatment method. Extensive research supports the efficacy of the therapy various components and this treatment method is now recommended worldwide.

The treatments offered by our Center are safe and patient-friendly. We recommend our lymphedema rehabilitation for Patients experiencing swelling of their arms, legs, or even facial swelling.

Regardless of the underlying reason, untreated lymphatic swelling will only keep developing further, significantly lowering the Patient’s quality of life, physically, mentally, and socially.

Rehabilitacja Przeciwobrzękowa

We try reducing lymphatic swelling by using recognized physical therapy methods, including:

  • Manual lymphatic draining,

  • Multi-layer limb bandaging,

  • Exercise therapy combined with breathing exercises,

  • Kinesiotaping.

“Nasz cel osiągamy dzięki starannie dobranej kadrze doświadczonych
i wykwalifikowanych Fizjoterapeutów oraz Pielęgniarek.”

Stosowaną przez nas Rehabilitacja Przeciwobrzękowa dla Pacjentów z rozwiniętym obrzękiem chłonnym dzielimy na dwa główne etapy postępowania:

 • postępowanie intensywne – realizowane w naszym Centrum, którego celem jest maksymalna redukcja obrzęku u Pacjenta. Strategia rehabilitacji jest budowana w oparciu o wywiad ustalający  przyczyny obrzęku. Takie rozpoznanie pozwala nam na dobranie indywidualnych procedur leczenia.
 • leczenie podtrzymujące – prowadzone w celu samodzielnego utrzymania przez Pacjenta efektu rehabilitacji. Obejmuje ono zarówno edukację Pacjenta jak również jego Rodziny czy Opiekuna.

Nasze centrum prowadzi kompleksową rehabilitację Pacjentów dotkniętych obrzękiem limfatycznym, zarówno o podłożu pierwotnym jak i wtórnym

obrzęk limfatyczny pierwotny – obejmuje zazwyczaj kończyny dolne. Jego przyczyną są wrodzone (dziedziczne) wady układu limfatycznego. Zwyczajowo dotyczy osób po 30 roku życia.

obrzęk limfatyczny wtórny – obejmuje zazwyczaj kończyny dolne i górne. Występuje najczęściej na podłożu wywołanym przez:
 

 • odniesione urazy
 • zabiegi chirurgicznego usunięcia węzłów chłonnych
 • przebyte operacje
 • długotrwałe unieruchomienie kończyny
 • infekcje, przewlekłą niewydolność żylną
 • siedzący tryb życia
 • schorzenia pasożytnicze
 • inne przyczyny ogólnoustrojowe

Ćwiczenia rehabilitacyjne dostosowywane indywidualnie

Elementem prowadzonej w naszym Centrum kompleksowej rehabilitacji przeciwobrzękowej są także ćwiczenia rehabilitacyjno-oddechowe. Ich rodzaj, ilość oraz częstotliwość wykonywania są ustalane indywidualnie dla każdego Pacjenta (z uwzględnieniem jego wieku, poziomu sprawności fizycznej oraz towarzyszących schorzeń narządu ruchu). Takie podejście prowadzi  finalnie do maksymalizacji poziomu skutku leczenia.