Neurological Rehabilitation is primarily recommended for…

Patients presenting nervous system disorders which require long-term, individual, and complex rehabilitation.

Neurological Rehabilitation offered by the TriVita Center includes both post-hospitalization (early) and late rehabilitation (after the Patient has been discharged from the Stroke Ward).

We can help all the Patients, including those requiring a full range of nursing and continuous care.

Patients may be accompanied by their caregiver in our comfortable, wheelchair-accessible rooms during their stay at our Center.

We have arranged for special guest-rooms for individuals visiting their loved ones.

Neurological Rehabilitation offered at our Center is primarily focused on restoring full functionality to Patients who have lost it following an illness or accident.

TriVita Center specializes in Neurological Rehabilitation for Patients who suffer from functionality impairment due to the following diseases:

• stroke,
• cerebral hemorrhage,
• vascular surgery (brain aneurysm),
• brain trauma accompanied by paresis,
• limb paresis attributable to various disorders,
• nerve paralysis,
• encephalitis,
• polyneuropathy,
• spinal cord and nerve root disorders,
• spinal cord trauma with tetraplegia and paraplegia,
• disk surgery, degenerative stenosis,
• peripheral nervous system dysfunctions and muscular dystrophy,
• chronic conditions following earlier rehabilitation,
• sultiple sclerosis,
• Parkinson’s disease,
• Huntington’s disease.

rehabilitacja neurologiczna

Various accidents or trauma may result in injuries possibly requiring some bed rest and patient immobilization. In order to regain their original fitness, Patients may need special treatment in the form of post-trauma rehabilitation. The sooner the trauma victim receives specialized assistance, the higher the Patient’s chances of regaining their original fitness level.

Post-Trauma Rehabilitation

The services of physical therapists and rehabilitation specialist are indispensable, inter alia, following traffic accidents, sports injuries, or other trauma suffered as a result of a bad fall or tripping. Such injuries often call for temporary stabilization with braces because of a broken limb or a back trauma. It becomes critical to find a clinic where patients can be treated by professional and qualified personnel who will help restore their original fitness level.

Any post-trauma rehabilitation should comprise comprehensive assistance by various medical specialists, not just in the field of Orthopedics or Physical Therapy but also in Neurology or even Psychology. Moreover, a detailed rehabilitation program itemizing, inter alia, the frequency and type of exercises, should be individually tailored to every patient. Only such integrated rehabilitation guarantees the body can regain the proper fitness level which will allow the Patient to function without assistance.

Components of Post-Trauma Rehabilitation

For post-trauma rehabilitation to produce the desired results it should be patient-specific, i.e. custom-tailored not just to the Patient’s needs but also to take their fitness level into account. Such rehabilitation most often includes exercises supplemented with additional treatments. The Patient must be monitored regularly to adjust and change the type of rehabilitation treatments.

In many cases, complicated injuries or resultant dysfunctions may lead to mental discomfort which psychological support might help minimize. It is especially true for individuals who suffer paralysis or amputation following an accident. Patients in need of post-trauma rehabilitation might regain their inner peace and the desire to fight for better health which ultimately leads to improved fitness and independence. Therefore, we recommend taking advantage of the services offered by rehabilitation clinics to regain physical fitness and stamina so necessary to continue fighting for better health.

Neurological Rehabilitation may prove very helpful for Patients presenting nervous system disorders that require long-term, individualized, and complex treatment. The time rehabilitation starts is as important as selecting the customized neurological strategy:

Within 14 days of being discharged from the Neurology Department, Patients in critical condition and with major neurological deficits, according to the Barthel scale or based on the cognitive-behavioral functional impairment scale, should start their rehabilitation regime.

Within 30 days of being discharged from the Neurology Department, Patients with minor neurological deficits should begin their rehabilitation program.

Longer delays do not preclude rehabilitation but may significantly affect the degree and timing of restoring the original functionality of their speech or motor skills.

“Nasz cel osiągamy dzięki starannie dobranej kadrze doświadczonych
i wykwalifikowanych Fizjoterapeutów oraz Pielęgniarek.”

W ramach Rehabilitacji Neurologicznej realizowanej w Centrum TriVita, oferujemy zarówno rehabilitację poszpitalną (tzw. wczesną), jak również rehabilitację późną. Swoją ofertą obejmujemy wszystkich Pacjentów, również tych, którzy wymagają pełnego zakresu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pacjent realizujący pobyty terminowe w naszym Centrum może przebywać  ze swoim Opiekunem w komfortowym pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych. Dla osób odwiedzających swoich Bliskich, przygotowaliśmy dedykowane pokoje hotelowe. 

Ideą Rehabilitacji Neurologicznej prowadzonej przez nasze Centrum, jest przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone lub ograniczone w wyniku choroby, czy wypadku.

W procesie Rehabilitacji Neurologicznej prowadzonej przez naszych Specjalistów, równie istotne jest utrzymanie tych funkcji mózgu, które nie uległy jeszcze uszkodzeniu. Ich regularne stymulowanie przez naszych Fizjoterapeutów oraz Neurologopedów, zapobiega ewentualnemu pogorszeniu się stanu Pacjenta. Nasi Fizjoterapeuci mają również za zadanie nauczyć Pacjenta nowych strategii ruchowych, tak aby radził on sobie na co dzień mimo niepełnosprawności.
Pracujący z nami Lekarze, Fizjoterapeuci, Neuropsycholodzy, Neurologopedzi uczą również Pacjenta jak unikać głównych zagrożeń, z którymi może się zetknąć osoba po udarze (elementy tzw. profilaktyki wtórnej).

Metody terapeutyczne stosowane przez nas  w ramach Rehabilitacji Neurologicznej,  w dużej mierze opierają się na  podejściu stymulującym „plastyczność mózgu”.

Oferujemy kompleksowy zakres usług neurologicznych

Rehabilitacja Neurologiczna w Centrum TriVita

Kierowana jest do Pacjentów z objawami takimi jak:

 • niedowład dużych obszarów mięśniowych
 • zespoły bólowe
 • zaburzenia równowagi chodu oraz mowy
 • zanik mięśni
 • inne następstwa chorób układu nerwowego

W procesach usprawniania oraz przywracania pierwotnych funkcji ruchowych, nasi Fizjoterapeuci stosują sprawdzone metody rehabilitacyjne:

 • terapia metodą NDT- Bobath – hamowania patologicznych wzorców ruchowych i torowania prawidłowych reakcji z OUN
 • terapia metodą PNF (proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe) – stymulacja zgodna z zasadami neurorozwojowymi dla ośrodkowego układu nerwowego
 • praca nad zanurzeniowymi strukturami mięśniowymi zgodnie z zasadami terapii manualnej wg. Muligana
 • kinezjotaping – plastrowanie w celu zapobiegania podwichnięcia stawu barkowego przy wiotkim porażeniu kończyny górnej
 • stół pionizacyjny – dynamiczna pionizacja oraz usprawnianie ruchowe kończyn, stosowane  już we wczesnej fazie u Pacjentów z chorobami neurologicznymi
 • hydroterapię -masaże wirowe kończyn

Nasi Psycholodzy ze specjalnością Neurologiczną przeprowadzają:

 • ocenę stanu emocjonalnego Pacjentów oraz terapię zaburzeń nastroju (m.in. depresji)
 • diagnostykę i terapię funkcji kognitywnych (np. pamięci, uwagi, funkcji językowych)
 • ocenę osobowości przy użyciu standardowych testów i kwestionariuszy

Nasi Neurologopedzi wspierają Pacjentów poprzez:

 • diagnostykę i terapię zaburzeń mowy i połykania
 • diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji z uszkodzeniem półkuli niedominującej mózgu
 • PNF – (proprioceptywna terapia orofacialna i oddechowa) przy zaburzeniach połykania oraz dysartrii w przypadku niedowładów i porażeń mięśni gardła i języka
 • masaż mięśni twarzy wg terapii Castillo-Moralesa
 • metodę kinezjologii edukacyjnej – wspomaganie interakcji między półkulami mózgu (przy zaburzeniach uwagi i orientacji wzrokowo-przestrzennej)

Każdy nasz Pacjent jest:

 • szczegółowo diagnozowany pod kątem psychoruchowym
 • bieżąco poddawany ocenie i testom diagnostycznym w celu oceny postępów rehabilitacji

Prowadzona w naszym Centrum terapia Rehabilitacji Neurologicznej została również oparta o opracowaną indywidualnie rehabilitację funkcjonalną. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w gabinetach przeznaczonych do indywidualnej terapii Pacjentów. Nasze gabinety zostały wyposażone  w sterowane elektrycznie stoły terapeutyczne, poręcze do nauki chodu oraz inny sprzęt stosowany w rehabilitacji funkcjonalnej.

Posiadamy dedykowane gabinety Neuropsychologa i Neurologopedy oraz Pracownię Terapii Zajęciowej i Terapii Ręki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem

formularza kontaktowego