Fizjoterapia w leczeniu obrzęku limfatycznego jest uznawana za najskuteczniejszą metodę.  Skuteczność poszczególnych elementów  kompleksowej terapii przeciwobrzękowej  została poparta licznymi badaniami i uznana jako rekomendowana forma obowiązująca na całym świecie. Wykonywane w naszym Centrum zabiegi są bezpieczne i przyjazne Pacjentowi.

Prowadzona przez nas Rehabilitacja Przeciwobrzękowa skierowana jest do Pacjentów z obrzękami rąk, nóg, a nawet twarzy.

Bez względu na swoją genezę, nieleczony obrzęk chłonny/limfatyczny ma zawsze postępujący charakter, przez co istotnie obniża jakość życia dotkniętej nim osoby w sferze: fizycznej, psychicznej i społecznej.

Nasze działania zmierzające do redukcji obrzęku limfatycznego opieramy na uznanych metodach fizjoterapeutycznych takich jak:

Rehabilitacja Przeciwobrzękowa

“Nasz cel osiągamy dzięki starannie dobranej kadrze doświadczonych
i wykwalifikowanych Fizjoterapeutów oraz Pielęgniarek.”

Stosowaną przez nas Rehabilitacja Przeciwobrzękowa dla Pacjentów z rozwiniętym obrzękiem chłonnym dzielimy na dwa główne etapy postępowania:

postępowanie intensywne – realizowane w naszym Centrum, którego celem jest maksymalna redukcja obrzęku u Pacjenta. Strategia rehabilitacji jest budowana w oparciu o wywiad ustalający  przyczyny obrzęku. Takie rozpoznanie pozwala nam na dobranie indywidualnych procedur leczenia.

leczenie podtrzymujące – prowadzone w celu samodzielnego utrzymania przez Pacjenta efektu rehabilitacji. Obejmuje ono zarówno edukację Pacjenta jak również jego Rodziny czy Opiekuna.

Nasze centrum prowadzi kompleksową rehabilitację Pacjentów dotkniętych obrzękiem limfatycznym, zarówno o podłożu pierwotnym jak i wtórnym:

obrzęk limfatyczny pierwotny – obejmuje zazwyczaj kończyny dolne. Jego przyczyną są wrodzone (dziedziczne) wady układu limfatycznego. Zwyczajowo dotyczy osób po 30 roku życia.

obrzęk limfatyczny wtórny – obejmuje zazwyczaj kończyny dolne i górne. Występuje najczęściej na podłożu wywołanym przez:
 

  • odniesione urazy
  • zabiegi chirurgicznego usunięcia węzłów chłonnych
  • przebyte operacje
  • długotrwałe unieruchomienie kończyny
  • infekcje, przewlekłą niewydolność żylną
  • siedzący tryb życia
  • schorzenia pasożytnicze
  • inne przyczyny ogólnoustrojowe

Ćwiczenia rehabilitacyjne dostosowywane indywidualnie

Elementem prowadzonej w naszym Centrum kompleksowej rehabilitacji przeciwobrzękowej są także ćwiczenia rehabilitacyjno-oddechowe. Ich rodzaj, ilość oraz częstotliwość wykonywania są ustalane indywidualnie dla każdego Pacjenta (z uwzględnieniem jego wieku, poziomu sprawności fizycznej oraz towarzyszących schorzeń narządu ruchu). Takie podejście prowadzi  finalnie do maksymalizacji poziomu skutku leczenia.