Niezmiernie się cieszymy, że już niedługo rozpocznie się realizacja kolejnej edycji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, która zapewne jak w latach ubiegłych wniesie dużo radości w życie uczestników i naszego Ośrodka.

Program ten daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

To propozycja spędzenia krótkiego okresu czasu w rodzinnej, przyjaznej atmosferze, w otoczeniu osób, które również borykają się z podobnymi problemami.

Jesteśmy dumni, że od samego początku powstania tej ważnej inicjatywy Centrum Opieki TriVita może w niej uczestniczyć. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie Gminy do współpracy przy realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 z doświadczonym partnerem.

dom seniora

“Ruch jest życiem, życie jest ruchem.”

A. Senger

© 2016 - 2021
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
Porąbka k. Bielska-Białej

Kontakt +48 502 280 996