Rehabilitacja Neurologiczna na Śląsku jest prowadzona przez Centrum Rehabilitacji i Opieki TriVita. Realizowana jest w nowoczesny i mierzalny w skutkach sposób, gwarantującej poprawę kondycji psychofizycznej naszych Pacjentów.

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.”

© 2016 - 2019
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
Porąbka k. Bielska-Białej

Kontakt +48 502 280 996