Rehabilitacja Ortopedyczna może być prowadzona już od pierwszych dni po urazie lub zabiegu operacyjnym. Rehabilitacja w Centrum TriVita układana jest w oparciu o konsultacje zespołu (Ortopeda, Fizjoterapeuta), co bezpośrednio przekłada się na mierzalne efekty terapii.

W zależności od stanu Pacjenta (urazowy, pooperacyjny, ostry, podostry, przeciążeniowy), wykorzystujemy odpowiednio: terapię manualną, trening motoryczny, trening propriocepcji (czucia głębokiego), wspierany nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym.

Względem każdego Pacjenta stosujemy testy oceny stanu funkcjonalnego, w celu rejestracji obiektywnych postępów leczenia.

Swoją Misję w obszarze Rehabilitacji realizujemy w trzech głównych grupach:

„Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król. ”

© 2016 - 2021
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
Porąbka k. Bielska-Białej

Kontakt +48 502 280 996