Niezmiernie miło nam podzielić się z Państwem informacją, że Centrum Opieki i Rehabilitacji TriVita w Porąbce stało się członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych (OSSP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (UEHP) reprezentujących szpitale niepubliczne w całej Europie oraz dbających o jakość świadczonych przez swoich członków usług zdrowotnych.
Celem ogólnym Stowarzyszenia jest obrona i reprezentowanie interesów szpitali niepublicznych, stwarzanie politycznych i ekonomicznych warunków, które sprzyjałyby rozwojowi niezależnych inicjatyw w dziedzinie zdrowia, oraz badanie możliwości tworzenia lepszych warunków dla działania i zarządzania prywatnych podmiotów leczniczych.
W piątek miało miejsce pierwsze w tym roku zebranie członków OSSP, celem wytyczenia kroków działania na 2019 r. W spotkaniu uczestniczył również wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który zadeklarował wspierać Stowarzyszenie w działaniach na rzecz zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego

dom seniora

“Ruch jest życiem, życie jest ruchem.”

A. Senger

© 2016 - 2019
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
Porąbka k. Bielska-Białej

Kontakt +48 502 280 996