Zarządzenie z dnia 21 grudnia 2022 r. - TriVita

Zarządzenie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wprowadza się w TriVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kętach (32-650) ul. Os. 700-lecia Pawilon D nowy Cennik usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita, zgodny z treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

leave a comment

Skip to content