Zarządzenie z dnia 4 stycznia 2023 roku - TriVita

Zarządzenie z dnia 4 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Dyrektora Generalnego
z dnia 4 stycznia 2023 roku 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego „TriVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą 32-650 Kęty, Osiedle 700-lecia Pawilon D prowadzącego Zakład Leczniczy „Centrum Rehabilitacji TriVita” 43-353 Porąbka, ul. Krakowska73.

&1

Zmienia się załącznik nr 3.1 Cennik usług „Centrum Rehabilitacji TriVita” do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego TriVita w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

&2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Rehabilitacji TriVita

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

leave a comment

Skip to content