20 stycznia 2023 0 Comments

W rozpoczynającym się właśnie 2023 roku osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną mogą nadal liczyć na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, który zapewne jak w latach ubiegłych wniesie dużo radości w