Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 - TriVita

opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

W rozpoczynającym się właśnie 2023 roku osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną mogą nadal liczyć na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który zapewne jak w latach ubiegłych wniesie dużo radości w życie uczestników i naszego Ośrodka. Cieszymy się, że od samego początku powstania tej ważnej inicjatywy Centrum Opieki TriVita mogło w niej uczestniczyć.

Program ten daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. To propozycja spędzenia krótkiego okresu czasu w rodzinnej, przyjaznej atmosferze, w otoczeniu osób, które również borykają się z podobnymi problemami.

Aby móc uczestniczyć w pobycie wytchnieniowym w naszym Centrum należy najpierw skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania, który z pewnością udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji.

Serdecznie zapraszamy.

leave a comment

Skip to content