Zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2023 roku - TriVita

Zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2023 roku

W sprawie: wprowadzenia zmian w Cenniku usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita

§ 1

Z dniem 5 maja 2023 r. wprowadza się w TriVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kętach (32-650) ul. Os. 700-lecia Pawilon D nowy Cennik usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita, zgodny z treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2023 r.

§ 3

Cennik przedłożono do zapoznania się:

  • Centrum Opieki TriVita
  • Administracji
  • Recepcji

leave a comment

Skip to content