Zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2024 r. - TriVita

Zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2024 r.

17 kwietnia 2024 administrator Comments Off

Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego: „TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą 32-650 Kęty, Osiedle 700-lecia Pawilon D prowadzącego Zakład Leczniczy „Centrum Rehabilitacji TriVita” 43¬353 Porąbka, ul. Krakowska 73.

§1

Zmienia się Załącznik nr 3.1 Cennik usług realizowanych w Centrum Rehabilitacji TriVita” do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego TriVita poprzez zmianę ceny za usługę FIZJOTERAPIA OGÓLNA oraz dodanie do aktualnej oferty Centrum dodatkowej usługi: Reedukacja chodzenia z asystentem osoby niepełnosprawnej, w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Rehabilitacji TriVita.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Skip to content