Poradnia Logopedyczna - TriVita

    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Poradnia Logopedyczna

Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita

Poradnia Logopedyczna

Zajmujemy się usuwaniem wad i nieprawidłowości mowy.

Poradnia logopedyczna zajmuje się kompleksową terapią pozwalająca dokonywać korekcji dysfunkcji oralnych.

Diagnozujemy zaburzenia mowy (m.in. jąkanie, dyzartria), wady wymowy (seplenienie, dyslalia) i oceniamy poziom rozwoju mowy dziecka oraz sprawność ruchową jego narządów artykulacyjnych. Poradnia logopedyczna zajmuje się rehabilitacją zaburzeń głosu, rozwoju umiejętności szkolnych i rozwoju funkcji motorycznych. Nasi specjaliści zajmują się zarówno kształtowaniem i doskonaleniem prawidłowej mowy, ale także usuwaniem nieprawidłowości głosu i defektów wymowy.

Poradnia przyjmuję zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.

Centrum medyczne TriVita położone w malowniczej miejscowości Porąbka niedaleko Bielska-Białej oferuje szeroki wachlarz usług świadczonych na wysokim poziomie. Gabinety są przystosowane do kompleksowej obsługi pacjentów w komfortowych dla nich warunkach. Posiadamy najnowszy sprzęt, co pozwala nam na możliwość indywidualnego podejścia do każdej osoby. Nasza zasadza „z Miłości do Życia” towarzyszy nam we wszystkich działaniach.

Aby umówić wizytę w centrum TriVita zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się obok.

Oddzwonimy do Państwa w ciągu jednego dnia roboczego celem potwierdzenia terminu wizyty.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą rehabilitacyjną oraz pobytami wytchnieniowymi, które mają dobroczynny wpływ na samopoczucie psychofizyczne.

mgr Joanna Drabińskamgr Joanna Drabińska

Specjalista z dziedziny neurologopedii.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe z logopedii i neurologopedii. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej. Ma bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W ostatnim czasie dużą część swojej pracy poświęca osobom dorosłym po przebytych udarach oraz cierpiącym na chorobę Parkinsona i Huntingtona. Brała udział w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach, m.in.:
„Standard opieki nad pacjentami z chorobą Huntingtona”
„Diagnoza neurologopedyczna i wspomaganie terapeutyczne”
„Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce”
„Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją”
„Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy”
„Diagnoza i terapia dysfagii”
„Programowanie terapii osób dorosłych z zaburzeniami mowy i języka”
„Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym”
„Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”
„Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia”


mgr Aleksandra Wojdylakmgr Aleksandra Wojdylak

Specjalista neurologopeda.

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej specjalność – surdopedagogika i oligofrenopedagogika, studia podyplomowe w zakresie logopedia ogólna i neurologopedia oraz kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą. Od 30 lat pracuje w szkole dla dzieci słabo słyszących, niesłyszących i z afazją oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Brała udział w szkoleniach:
kurs „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego”
cykl szkoleń poświęcony edukacji dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem „Przywrócić ich światu”
cykl szkoleń na temat „Niedokształcenie mowy o typie afazji”
szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”
szkolenie „Dziecko z rozszczepem podniebienia”
szkolenie „Dziecko z implantem ślimakowym w przedszkolu i w szkole”
Regionalna Konferencja Naukowa „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce wychowawczej”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu”
konferencja „Diagnoza i terapia dysglosji”
konferencja „Skuteczna profilaktyka zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
szkolenie Afazja. Trudności diagnostyczne. Terapia pacjentów z afazją. Agnozje
szkolenie „Dysfagia – zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”
kurs „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy”


mgr Monika Gawełmgr Monika Gaweł

Specjalista neurologopeda.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z Neurologopedii, Logopedii, Oligofrenopedagogiki, Surdopedagogiki, Tyflopedagogiki i Auztyzmu. Pracuje w Przedszkolu Integracyjnym jako neurologopeda.

Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach, m.in.

• Progesty,
• Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej,
• Szkolenie z zakresu strategii postępowania logopedycznego w terapii AWI,
• Integracja sensoryczna – rola w życiu człowieka od początku do starości,
• Dyzartria w chorobie Parkinsona,
• Terapii Neurotaktylna,
• Terapia neurologopedyczna osób dorosłych. Diagnoza i wsparcie,
• Zaburzenia odżywiania związane z dysfagią neurogenną,
• Diagnoza i terapia dysartrii,
• Diagnoza neurologopedyczna pacjenta dorosłego,
• Dysfagia neurogenna – badanie przesiewowe.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – 11:00 – 20:00


Wtorek           – 11:30 – 20:00


Środa              – 12:00 – 20:00


Czwartek       – 11:30 – 20:00


Piątek              – 11:30 – 20:00

Rejestracja codziennie w godzinach od 08:00 do 16:00

Zadzwoń do nas!
+48 33 432 25 50
lub
+48 502 280 996

lub elektronicznie:

Skip to content