Poradnia Zdrowia Psychicznego - TriVita

    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Diagnozujemy oraz kompleksowo leczymy zaburzenia i choroby psychiczne.

Poradnia zdrowa psychicznego specjalizuje się w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych. Zapewniamy trafną diagnozę oraz prowadzimy konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami leczenia. Podczas wizyty specjalista zbiera szczegółowy wywiad i rozpoznaje przypadłość. Ten etap może prowadzić do indywidualnej terapii mającej na celu poprawę ogólnego zdrowia psychicznego oraz samopoczucia.

Centrum medyczne TriVita zapewniamy dogodne warunki leczenia. Nasze gabinety lekarskie przystosowane są do obsługi pacjenta na najwyższym poziomie, w komfortowej atmosferze. Wykwalifikowana kadra dba o dobre samopoczucie podopiecznych. Wyznajemy zasadę „z Miłości do Życia”, która obecna jest we wszystkich naszych działaniach.

Celem umówienia wizyty wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się obok.

Nasz pracownik oddzwoni do Państwa w przeciągu jednego dnia roboczego, aby potwierdzić termin spotkania.

Centrum medyczne TriVita jest zlokalizowana w atrakcyjnej wizualnie miejscowości Porąbka, niedaleko miasta Oświęcim, dlatego warto skorzystać z oferowanych pobytów wytchnieniowych, mających korzystny wpływ na poprawę kondycji psychicznej pacjentów.

lek. med. Tomasz Indyka

Specjalista psychiatra.

Jestem absolwentem Collegium Medicum w Krakowie na kierunku lekarskim, który ukończyłem uzyskując tytuł lekarza w 2016 roku. W trakcie rocznego stażu pracowałem w Krakowie na wielu specjalistycznych oddziałach, poszerzając wiedzę w kołach naukowych psychoterapii oraz hipnozy medycznej i chirurgii ogólnej. Uczyłem się zawodu także w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie (Kobierzyn).

Obecnie jestem zatrudniony na Oddziale III Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, gdzie kończę specjalizację z psychiatrii dorosłych. Doskonaliłem się zawodowo, pracując na oddziałach: psychogeriatrycznym, detoksykacyjnym. odwykowym, neurologicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w poradni leczenia uzależnień. Pracowałem z pacjentami, którzy przechodzili lub przeszli infekcję SARS CoV – 2 (COVID – 19) oraz na Oddziale Toksykologicznym w Krakowie, gdzie pogłębiałem wiedzę dotyczącą narkotyków, zatruć lekami, a przede wszystkim nowych substancji uzależniających (dopalacze, RC - tzw. Research Chemicals). Dodatkowo poszerzyłem swoją działalność o hipnoterapię (koło naukowe z kursem hipnozy prowadzone przez dr n. med. M. Mielimąkę z Krakowa), czyli uznawaną przez m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne naukową metodę terapii, jaką jest hipnoza medyczna.

Hobbystycznie zajmuję się słuchaniem i tworzeniem muzyki, fantastyką naukową, XIX - wieczną polską poezją narodowowyzwoleńczą, futurologią w literaturze oraz kinematografii, historią totalitaryzmów w XX wieku, medycyną sądową, kryminalistyką oraz nowoczesnymi metodami leczenia chorób psychicznych, nowymi trendami/problemami w psychiatrii (np. urojeniami/omamami psychotronicznymi, tzw. Voice To School, Mind Control, Gang Stalking), zasadami komunikacji niewerbalnej (np. mikroekspresje, mikrogesty) i psychoterapią (m.in. hipnozą medyczną, oddziaływaniem terapeutycznym poprzez ciało na umysł).

Do każdego pacjenta staram się podchodzić z możliwie jak największym zaangażowaniem, holistycznie — uwzględniając całość historii chorobowej oraz dostosowuję się do indywidualnych potrzeb pacjenta, którego zawsze traktuje jako partnera w leczeniu. Udzielam podczas wizyty także skromnych porad z innych dziedzin medycyny, staram się stosować w leczeniu nowoczesne/mniej znane leki, które w Polsce są jeszcze rzadko używane. Posługuję się w stopniu dobrym językiem angielskim, a językiem niemieckim w stopniu podstawowym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych - także w roli prelegenta.

Posiadam także oraz wykorzystuję prywatny, przenośny, zdalny i nowoczesny aparat do wykonywania 14 - odprowadzeniowego badania EEG (Elektroencefalografia) - Emotiv EPOC X. Wykorzystuję go w trakcie hipnoterapii, aby dokładniej wiedzieć co dzieje się w zapisie fal mózgowych pacjenta, co znacznie ułatwia i podnosi poziom zabiegów hipnoterapii. Wykonuję proste zapisy EEG i je interpretuję celem ewentualnego przekazania do dalszej diagnostyki neurologicznej (np. padaczka, zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, inne nieprawidłowości w zapisie do weryfikacji) i wykonania pełnego zapisu EEG już na urządzeniu z większą ilością odprowadzeń. Dodatkowo urządzenie posiada inne funkcje, m.in. może służyć do treningu biofeedback (metoda poprawiająca m.in. funkcje poznawcze - pamięć, koncentrację, np. w mgle covidowej, zaburzeniach organicznych czy innych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego).

Udzielam specjalistycznego wsparcia w następujących obszarach:
• Badania psychiatryczne (m.in. test Becka, Mini Mental Test, SCID – test osobowości, Test Zegara, Test Hamiltona, kwestionariusz nastroju, kwestionariusz hipomanii oraz kwestionariusz dotyczący uzależnienia od alkoholu, i inne – proszę o wcześniejszą, w trakcie rejestracji, prośbę o wykonanie testu),
• Badanie pamięci oraz ocena stopnia zaburzeń poznawczych u osób starszych
• Badanie rozwoju umysłowego i ewentualnego upośledzenia umysłowego
• Detoks i leczenie odwykowe
• Farmakoterapia
• Konsultacja psychiatryczna
• Ocena stanu psychicznego
• Orzeczenie o stanie zdrowia (dla ubiegających się o rentę, stopień niepełnosprawności)
• Psychoedukacja (pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów)
• Psychogeriatria
• Podstawowe informacje dotyczące spraw socjalnych i sądowych

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem następujących zaburzeń oraz chorób psychicznych:
• Alkoholizm (zarówno całkowite odstawienie, jak i leczenie w celu zmniejszenia ilości wypijanego alkoholu, współuzależnienie, DDA – dorosłe dzieci alkoholików)
• Zaburzenia psychotyczne (psychoza)
• Zaburzenia snu (bezsenność nieorganiczna)
• Zespół lęku uogólnionego
• Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
• Zaburzenia zachowania
• Zespół stresu pourazowego (PTSD)
• Zaburzenia pamięci i koncentracji oraz innych funkcji poznawczych
• Zaburzenia osobowości
• Przewlekły stres i jego wpływ na choroby psychiczne
• Uzależnienia (narkotyki, dopalacze, tzw. RC – Research Chemicals oraz uzależnienia behawioralne - od komputera, smartphona, hazardu, itp.)
• Zaburzenia emocjonalne
• Schizofrenie (np. schizofrenia paranoidalna)
• Zaburzenia lękowe (wcześniej określane jako nerwicowe)
• Fobie (np. społeczna i inne szczegółowe fobie)
• Nerwica natręctw (OCD – zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zarówno stany mieszane, jak i ruminacje – myśli oraz kompulsje – czynności natrętne)
• Stany maniakalne
• Lęk z napadami paniki
• Choroba afektywna dwubiegunowa
• Depresja (choroba afektywna jednobiegunowa)
• Zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne (np. uczucie przejęcia kontroli przez obcą siłę, “opętanie”, amnezje dysocjacyjne, napady rzekomopadaczkowe)
• Zaburzenia psychosomatyczne oraz zaburzenia towarzyszące chorobom somatycznym
• Zaburzenia popędów i impulsów (np. kleptomania, mitomania, piromania, itd.)
• Inne zaburzenia psychiczne, wcześniej niewymienione (np. zespół Münchhausena, zespół Gansera, itd.)
• Zaburzenia poznawcze - otępienia (demencje), łagodne zaburzenia funkcji poznawczych
• Podstawowe badanie neurologiczne
• Podstawowe leczenie chorób internistycznych
• Odczytywanie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, EKG w stopniu podstawowym
• Wykonywanie i odczytywanie EEG (14 - odprowadzeniowy aparat) w stopniu podstawowym
• Możliwość wykonania prostego treningu Biofeedback (poprawa funkcji poznawczych) i innych treningów mentalnych


lek. med. Sławomir Daneckilek. med. Sławomir Danecki

Specjalista psychiatra.

W ramach poradni Pan Doktor zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń takich jak :
• Depresja, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, choroba Huntingtona
• Zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), zespół stresu pourazowego
• Schizofrenie, choroba afektywna dwubiegunowa, fobie, nerwice natręctw
• Alkoholizm, Uzależnienia (współuzależnienie, DDA)
• Zaburzenia poznawcze – otępienne, zaburzenia pamięci oraz koncentracji / funkcji poznawczych
• Inne zaburzenia psychiczne

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, tytuł specjalisty psychiatry uzyskał w 2008r.
Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ w Krakowie.
-Stale podnosi swoje kwalifikacje , uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych
-Jego hobby to m.in. powietrzne sporty ekstremalne. Uwielbia jazdę na quadzie
-Świadczy psychiatryczną pomoc w zakresie diagnozy i terapii osób dorosłych: schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń nastroju, zespołów depresyjnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, nawracających zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu natręctw, organicznych zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychicznych w trakcie ciąży, zaburzeń okołoporodowych (stany depresyjne poporodowe i inne), zespołów otępiennych, zaburzeń zachowania u dorosłych osób upośledzonych umysłowo, konsultacje osób z chorobą Huntingtona.

Godziny przyjęć:

Środa – 13:00 – 20:00
Czwartek – 8:00 – 11:00

Rejestracja codziennie w godzinach od 7:00 do 20:00

Zadzwoń do nas!
502 938 328
lub
33 432 25 50

lub elektronicznie:

Hipnoterapia medyczna

Hipnoterapia medyczna (zabieg hipnozy medycznej) jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą leczenia o udowodnionej naukowo i dowiedzionej wysokiej skuteczności (Evidence Based Medicine). Jest aprobowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Hipnozy Klinicznej, a także Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne czy też European Society of Hypnosis oraz European Association for Hypno-Psychotherapy. Historia współczesnej hipnozy sięga XVIII wieku, była uprawiana i spopularyzowana m.in. przez ojca psychiatrii, psychoterapii oraz psychologii lekarza – neurologa Zygmunta Freuda, Carla Gustawa Junga i wielu ich uczniów. Dzięki rozwojowi tej metody w XX wieku, m.in. przez bardzo znanego psychiatrę i psychoterapeutę Miltona Ericksona, w roku 1958 American Medical Association (AMA) uznało hipnoterapię za ważną procedurę medyczną, podobnie od ponad 20 lat uważa World Health Organization (WHO).
Zabieg hipnozy medycznej polega na użyciu sugestii, która otacza nas codziennie w różnych sytuacjach życiowych (reklamy, akwizytorzy, itp.). Nie jest ona czymś niezwykłym dla naszego umysłu, a praktycznie bez przerwy na niego oddziałuje, także poprzez autosugestie. Stan transu (między jawą a snem), w którym znajduje się pacjent w trakcie hipnozy, jest niczym innym jak momentem zawężenia świadomości oraz koncentracji na głosie hipnoterapeuty, przy nieobecności innych myśli. Daje nam to stan, w którym możemy oddziaływać bezpośrednio na nieświadomość (podświadomość) oraz jesteśmy dużo bardziej podatni na sugestie terapeuty, dlatego hipnoza medyczna jest tak bardzo skuteczna. Badania z 1970 r. mówią nawet o 93% sukcesie w przypadku niektórych jednostek chorobowych i do tego w dużo krótszym czasie niż klasyczne psychoterapie (psychodynamiczna i poznawczo – behawioralna).
Hipnoza jest często badana naukowo – istnieje ponad 12.000 recenzowanych artykułów z badań klinicznych wykazujących jak głęboki, pozytywny wpływ ma ona na ludzi. Jej skuteczność w różnych kontekstach również wielokrotnie była badana. Dla przykładu Dr Alfred A. Barrios dokonał przeglądu sukcesu różnych podejść psychologicznych w dłuższym okresie czasu. Badanie to pokazało następujące wskaźniki sukcesu: hipnoterapia – wskaźnik skuteczności 93% po 6 sesjach, terapia behawioralna – 72% skuteczności po 22 sesjach, psychoterapia psychodynamiczna – 38% skuteczności po 600 sesjach.
(Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970)
Hipnoterapia jest więc wykorzystywana w leczeniu:
• zaburzeń lękowych (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• fobii (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• zaburzeń depresyjnych
• zaburzeń osobowości
• zespołu stresu pourazowego (skuteczność poparta metaanalizami – Evidence Based Medicine)
• zmniejsza/likwiduje ból w trakcie i po operacjach (np. jest wykorzystywana w przypadku przeciwwskazań lub lęku przed innymi formami znieczulenia, skuteczność poparta metaanalizami – Evidence Based Medicine)
• zaburzeń odżywiania
• zaburzeń koncentracji, pamięci, przyswajania nowych informacji (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• zaburzeń z przeszłości i amnezji, tzw. regresja hipnotyczna (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• zachowań impulsywnych – gniewu i agresji
• nawyków, tików, itp.
• przewlekłego stresu
• uzależnień, także behawioralnych (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• bezsenności
• problemów seksualnych
• zaburzeń konwersyjnych/dysocjacyjnych (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• astmy, otyłości
• stymulacja układu odpornościowego, np. w onkologii
• wspomaganie treningu sportowego
• wspomaganie porodu i zmniejszenie/całkowite wyeliminowanie bólu – hipnoporód (skuteczność poparta metaanalizami – Evidence Based Medicine)
• zaburzeń związanych z lękiem, m.in. zespół jelita drażliwego (IBS) – skuteczność poparta metaanalizami – Evidence Based Medicine
• oddziałuje pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa oraz pewność siebie (szczególnie wysoka skuteczność i szybkość działania)
• powoduje szybszy powrót do zdrowia po operacjach i zabiegach
Hipnoterapia powinna być poprzedzona kwalifikacją do jej zastosowania, najlepiej przez lekarza psychiatrę. Średnia ilość sesji w zależności od problemów pacjenta może wynosić od 5 do 15, natomiast jest to elastyczne i można zwiększyć ilość spotkań. Oczywiście często zdarzają się problemy czy zaburzenia, które można rozwiązać w dużo krótszym czasie, np. wystarczają tylko 2 – 3 zabiegi. Sesje trwają (wraz z omówieniem) ok. 45 min. – 1 godziny 30min. w zależności od ilości spotkań i natury problemu pacjenta, a każda wizyta powoduje wzmocnienie sugestii posthipnotycznej, ułatwia wejście w trans hipnotyczny i likwiduje opór przed terapią u niektórych pacjentów. Kolejną rzeczą, która wyróżnia tą technikę terapii jest możliwość odczucia pierwszych pozytywnych skutków (np. sugestii posthipnotycznej) już po pierwszej sesji hipnotycznej. Pacjent może także w przypadku stworzenia „kotwicy” mentalnej (gest, hasło) w każdej chwili, w przypadku trudnych sytuacji życiowych, wrócić do pozytywnych odczuć transu hipnotycznego.
Hipnoza, mimo wielu niesprawiedliwych i nieprawdziwych mitów, jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym, jeśli jest wykonywana przez odpowiednio doświadczoną osobę. Oznacza to, że osoba hipnotyzowana nie zrobi niczego wbrew sobie, czegoś czego nie chce lub co jest niezgodne z jej światopoglądem oraz moralnością. Mitem są także opinie jakoby z transu hipnotycznego nie można było wyjść bez pomocy terapeuty oraz że można zaprogramować człowieka do skrzywdzenia siebie lub innej osoby. Dodatkowo cały przebieg hipnoterapii jest omawiany szczegółowo przed jej rozpoczęciem i dostosowany indywidualnie do każdego pacjenta, a następnie po zakończeniu sesji ponownie analizowany z terapeutą.
Bardzo mocno przestrzega się przed korzystaniem z usług “hipnotyzerów”, którzy wychodzą w swojej pracy z założeń ezoterycznych, magicznych, religijnych czy innych mistyków próbujących bez odpowiedniej wiedzy naukowej wykorzystać zjawisko hipnozy, aby zarabiać na klientach nieobeznanych w tej dziedzinie oraz wykorzystywać ignorancję oraz mity dotyczące tego fenomenu na swoją korzyść.
W Polsce, w większości przypadków, mamy niestety do czynienia właśnie z osobami niedouczonymi, hochsztaplerami i oszustami, których działalność nie tylko może być szkodliwa dla zdrowia (względne i bezwzględne przeciwwskazania do hipnozy), ale także propaguje nieprawdziwą, mistyczną wersję “hipnoterapii”. Zaleca się zwracać szczególną uwagę na kompetencje hipnoterapeuty, tzn. osoba taka powinna wykonywać zawód związany ze zdrowiem psychicznym/medycyną/psychologią, np. lekarz psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, lekarz innej specjalności, stomatolog. Dodatkowo należy mieć ukończony kurs hipnozy lub inną formę nauki hipnozy powiązaną z renomowanymi i znanymi uczelniami publicznymi. Niestety dostępne są także “kursy hipnozy”, na które może zapisać się każdy, trwające 2-3 dni i często prowadzone przez niepokojąco dziwaczne ezoteryczne czy “magiczne” stowarzyszenia.
Można zetknąć się także z opowieści pacjentów o działaniu tego typu pseudo hipnotyzerów, a także ze zjawiskiem wykorzystywania zasad hipnozy czy (auto)sugestii oraz efektu placebo w wielu innych metodach “leczenia” alternatywnego, m.in. bioenergoterapia, biorezonans, reiki, channeling, chiropraktyka, homeopatia, irydologia, itp. Tego typu tragiczne historie zaprzestania np. leczenia onkologicznego z powodu wiary w powyższe praktyki są szeroko znane, podobnie można usłyszeć o stosowaniu hipnozy w sposób szkodliwy przez różnego rodzaju mistyków, którzy nie mają pojęcia o przeciwwskazaniach takiej terapii, które podane są dla Państwa poniżej.
Bezwzględne i względne przeciwwskazania w stosowaniu hipnozy medycznej:
• zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia)
• intoksykacja alkoholem lub innymi używkami
• myśli samobójcze i tendencje samobójcze (w takim wypadku należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną – nr 112)
• padaczka
• brak motywacji i chęci terapii ze strony pacjenta
• brak zdolności do koncentracji (dzieci poniżej 10 roku życia)

Skip to content