Rehabilitacja ortopedyczna - TriVita

    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Rehabilitacja ortopedyczna

Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita

Rehabilitacja Ortopedyczna

Rehabilitacja Ortopedyczna w Centrum TriVita może być prowadzona już od pierwszych dni po urazie lub zabiegu operacyjnym. Nasz program rehabilitacyjny układany jest w oparciu o konsultacje zespołu (Ortopeda, Fizjoterapeuta), co bezpośrednio przekłada się na mierzalne efekty terapii.
W zależności od stanu Pacjenta (urazowy, pooperacyjny, ostry, podostry, przeciążeniowy), wykorzystujemy odpowiednio: terapię manualną, trening motoryczny, trening propriocepcji (czucia głębokiego), wspierany nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym.
Względem każdego Pacjenta stosujemy testy oceny stanu funkcjonalnego, w celu rejestracji obiektywnych postępów leczenia.

Realizowaną przez nasze Centrum Rehabilitacja Ortopedyczna dzielimy funkcjonalnie na trzy grupy:

Rehabilitacja Ortopedyczna Pourazowa

Głównym zadaniem rehabilitacji ortopedycznej pourazowej jest praca nad jak najszybszym powrotem Pacjenta do sprawności sprzed urazu. Działania skoncentrowane są na przywracaniu funkcjonalności przede wszystkim elementów układu ruchowego, ale często wiąże się to także z koniecznością odbudowy lub wzmocnieniem tkanki mięśniowej. Plan pracy jest indywidualnie dopasowywany do Pacjenta z uwzględnieniem jego historii medycznej oraz możliwości i ograniczeń, jednocześnie przy zachowaniu możliwie największego poczucia komfortu. W naszej placówce pracujemy nad poprawą jakości życia naszych pacjentów.

Ta forma jest kierowana szczególnie do Pacjentów po:
• urazach komunikacyjnych np. przyspieszeniowo-opóźnieniowych urazach kręgosłupa szyjnego (whiplash injury)
• zwichnięciach
• skręceniach stawów
• urazach aparatu więzadłowo-torebkowego (np. ACL, MCL),
• stłuczeniach
• urazach kończyn
• złamaniach kości i złamaniach przedstawowych
• zespołach bolesnego barku, pasma biodrowo-piszczelowego
• zespołach uszkodzeń w obrębie stożka rotatorów, czy cieśni kanału nadgarstka

Rehabilitacja Ortopedyczna Przedoperacyjna

Wszelkie działania w ramach rehabilitacji ortopedycznej przedoperacyjnej mają na celu przygotowanie Pacjenta do zabiegów chirurgicznych. Mogą skorzystać z niej osoby, które oczekują na np. protezoplastykę stawu biodrowego bądź kolanowego czy operacje kręgosłupa. Przygotowanie Pacjenta na tym etapie skupia się na zwiększeniu siły mięśni w kończynach, a także na poszerzeniu zakresu ruchomości w stawach. Ma to na celu przygotowanie organu do prawidłowej pracy już po przeprowadzonym zabiegu.

Rehabilitacja ortopedyczna przedoperacyjna w swojej istocie skoncentrowana jest na działaniach, które przyspieszą powrót do zdrowia i pełnej sprawności po interwencji chirurgicznej. Harmonogram pracy ustalany jest indywidualnie z każdym pacjentem i może obejmować ćwiczenia usprawniające organy, poprawiające krążenie obwodowe, trening oddechowy, ćwiczenia rozluźniające.

Rehabilitacja Ortopedyczna Pooperacyjna

Celem nadrzędnym rehabilitacji ortopedycznej pooperacyjnej jest działanie skoncentrowane na eliminowaniu skutków przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych. Opiera się na przywróceniu Pacjenta do aktywności poprzez zapewnienie mu powrotu do sprawności ruchowej sprzed operacji. Działania w tym kierunku powinny być wdrożone w możliwie najkrótszym czasie po przeprowadzonej interwencji chirurgicznej. Do głównych zaś działań należy zaliczyć ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, a także wspomagane – w znacznej mierze po to, aby zapobiec zrostom.

Zastosowanie rehabilitacji ortopedycznej pooperacyjnej pomaga nie tylko przyspieszyć powrót do zdrowia, ale też może wyeliminować ryzyko powstania po zabiegu obrzęków czy bólu.

Specjalizujemy się w rehabilitacji Pacjentów po zabiegach:
• endoprotezoplastyki stawów biodrowych
• endoprotezoplastyki stawów kolanowych
• rekonstrukcja ścięgien Achillesa ACL
• artroskopii
• wydłużania bądź rekonstrukcji kończyn

Skip to content