Rehabilitacja Neurologiczna - TriVita

    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Rehabilitacja Neurologiczna

Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita

Rehabilitacja Neurologiczna

Nowoczesna Rehabilitacja Neurologiczna kierowana jest do…

Pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego, wymagającymi długotrwałej, indywidualnej oraz kompleksowej rehabilitacji.

Rehabilitacja Neurologiczna realizowana w Centrum TriVita, oferuje zarówno rehabilitację poszpitalną (tzw. wczesną), jak również rehabilitację późną (po opuszczeniu Oddziału Udarowego).

Swoją ofertą obejmujemy wszystkich Pacjentów, również tych, którzy wymagają pełnego zakresu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pacjent realizujący pobyty terminowe w naszym Centrum może przebywać ze swoim Opiekunem w komfortowym pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Dla osób odwiedzających swoich bliskich, przygotowaliśmy dedykowane pokoje hotelowe.

Rehabilitacja Neurologiczna prowadzona przez nasze Centrum, to przede wszystkim przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby lub wypadku.

Centrum TriVita specjalizuje się w Rehabilitacji Neurologicznej Pacjentów ze schorzeniami takimi jak:
• przebyty udar mózgu,
• przebyty krwotok mózgowy,
• przebyta operacja naczyniowa (tętniak mózgu),
• przebyte urazy mózgu z towarzyszącymi niedowładami,
• niedowład kończyn wywołany różnorakimi schorzeniami,
• porażenia nerwów,
• zapalenia OUN,
• porażenia nerwów obwodowych, polineuropatia,
• zaburzenia funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych,
• urazy rdzenia kręgowego z tetraplegią i paraplegią,
• operacje dysku, stenoza zwyrodnieniowa,
• zaburzenia funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofia mięśniowa,
• stany przewlekłe po przebyciu wcześniejszych rehabilitacji,
• stwardnienie rozsiane,
• choroba Parkinsona,
• choroba huntingtona

W wyniku rozmaitych kontuzji lub zdarzeń losowych może dojść do urazów, przyczyniających się do okresowego unieruchomienia pacjenta. Aby przywrócić mu dawną sprawność, niezbędne jest zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia, które daje rehabilitacja pourazowa. Im szybciej osoba dotknięta urazem otrzyma specjalistyczną pomoc, tym większa jest szansa na powrót do pełni sił.

Rehabilitacja pourazowa

Pomoc fizjoterapeutów i rehabilitantów jest niezbędna m.in. po wypadkach komunikacyjnych, kontuzjach sportowych czy urazach powstałych wskutek niefortunnego upadku. Tego typu zdarzenia wielokrotnie wiążą się z okresowym unieruchomieniem, wynikającym m.in. ze złamań kończyn czy urazów kręgosłupa. Dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiedniej placówki, w której pomoc świadczona przez wykwalifikowany personel, pomoże przywrócić utraconą formę.
Rehabilitacja pourazowa powinna obejmować kompleksową pomoc z różnych dziedzin medycyny, w tym nie tylko ortopedii czy fizjoterapii, ale również neurologa czy psychologa. Poza tym, szczegółowy plan rehabilitacji, obejmujący m.in. częstotliwość i rodzaje ćwiczeń, powinien być dostosowywany indywidualnie do każdego pacjenta. Tak zintegrowana rehabilitacja pozwala na przywrócenie prawidłowej kondycji organizmu, umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie.

Elementy rehabilitacji pourazowej

Aby świadczone wsparcie mogło dać jak najbardziej pożądane efekty, rehabilitacja pourazowa powinna być dostosowana do potrzeb pacjenta, ale też jego możliwości. Jej podstawę zwykle stanowią ćwiczenia ruchowe, uzupełniane przez dodatkowe zabiegi. Aby w razie potrzeby zmienić formę rehabilitacji, konieczne będzie również bieżące monitorowanie wyników.

W wielu przypadkach skomplikowane urazy czy dysfunkcje powstałe w ich konsekwencji, prowadzą do dyskomfortu psychicznego, który można niwelować poprzez skorzystanie z wsparcia psychologów. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które w wyniku zdarzenia doznały np. porażenia czy amputacji.
Osoby wymagające rehabilitacji pourazowej powinny odnaleźć spokój i siłę do walki o swój stan zdrowia, a w konsekwencji jak największą sprawność i samodzielność. Dlatego warto skorzystać z wsparcia specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych, pozwalających na powrót do sprawności fizycznej oraz na poprawę kondycji psychicznej, niezbędnej do dalszej walki o swój stan zdrowia.

Rehabilitacja Neurologiczna kierowana jest do Pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego, wymagającymi długotrwałej, indywidualnej oraz kompleksowej rehabilitacji. W procesie Rehabilitacji Neurologicznej obok indywidualnie dobranej przez nas strategii do przypadku danego Pacjenta, równie istotny jest czas, w którym jest ona podejmowana:

W ciągu 14 dni od dnia wypisania z Oddziału Neurologicznego – powinien rozpocząć rehabilitację Pacjent w stanie ciężkim, z dużym deficytem neurologicznym, ocenionym na podstawie skali Barthel lub na podstawie skali deficytów funkcji poznawczo-behawioralnych.

W ciągu 30 dni od dnia wypisania z Oddziału Neurologicznego – powinien rozpocząć rehabilitację Pacjent w przypadku gdy jego deficyt neurologiczny jest mniejszy.

Przekroczenie tych terminów nie wyklucza procesu rehabilitacji, jednak może mieć istotny wpływ na stopień i szybkość powrotu do pierwotnych funkcji narządu ruchu lub mowy.