Zarządzenie z dnia 28 listopada 2023 r. - TriVita

Zarządzenie z dnia 28 listopada 2023 r.

Zarządzenie z dnia 28 listopada 2023 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w Cenniku usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadza się w TriVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kętach (32-650) ul. Os. 700-lecia Pawilon D nowy Cennik usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita, zgodny z treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 3

Cennik przedłożono do zapoznania się:
Centrum Opieki TriVita
Administracji
Recepcji

Załącznik nr 1
do Zarządzenia z dnia 28 listopada 2023 r.

Cennik usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita w Porąbce (43-353) ul. Krakowska 73

Doba w pokoju jednoosobowym 300,00 zł/osoba*/**
Doba w pokoju 2 osobowym 240,00 zł/osoba*/**
Doba w pokoju 3 osobowym 200,00 zł/osoba*/**
Opłata miesięczna w pokoju jednoosobowym 7 200,00 zł/osoba**
Oplata miesięczna w pokoju 2osobowym 5 850,00 zł/osoba**
/pobyt nie krócej niż 30 dni/
Opłata miesięczna w pokoju 3osobowym 5 250,00 zł/osoba**
/pobyt nie krócej niż 30 dni/

Zakres usług obejmuje:

 • Pełne utrzymanie w okresie pobytu Mieszkańca w Centrum Opieki TriVita w pokoju 2 osobowym
 • Całodobową opiekę i pielęgnację dostosowaną do schorzeń Mieszkańca zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Wyżywienie zgodne ze wskazaniami (5xdziennie)
 • Dostęp do podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarki w stosunku do Mieszkańca
 • Zajęcia terapeutyczne grupowe (m.in. rękodzielnictwo, terapia manualna, choreoterapia, hortiterapia, silvoterapia, muzykoterapia, dogoterapia, zajęcia kulinarne, terapia stymulująca procesy poznawcze i pamięciowe, wycieczki i aktywność fizyczną w plenerze dostosowaną do indywidualnych predyspozycji Mieszkańca)
 • Możliwość konsultacji z psychologiem
 • Usprawnienie ruchowe z zakresu kinezyterapii stosownie do możliwości Mieszkańca – udział w zajęciach grupowych (ćwiczenia ½ godz. dziennie od poniedziałku do piątku)

Opłata za pobyt dzienny od godz. 8.00–15.00 180,00 zł/osoba/7 godz
Każda następna rozpoczęta godzina pobytu 30,00 zł/powyżej 7 godz
Indywidualne zajęcia z zakresu terapii zajęciowej 60,00 zł – 30 min
Ćwiczenia małej motoryki – indywidualne 60,00 zł – 30 min
Ćwiczenia stymulujące pamięć i koncentrację (indywidualne) 60,00 zł – 30 min
Trening aktywnej rehabilitacji 150,00 zł – 55 min / 100,00 zł – 30 min
Zajęcia grupowe z zakresu terapii zajęciowej dla osób niebędących mieszkańcami Centrum Opieki TriVita 40,00 zł – 60 min

W tym:

 • Wyżywienie zgodnie ze wskazaniami dietetycznymi (II śniadanie, obiad)
 • Zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgniarskich
 • Organizacja czasu wolnego poprzez udział w terapii zajęciowej, wycieczkach, spacerach
 • Kinezyterapię w zakresie ćwiczeń grupowych dostosowanych do możliwości osoby
  Możliwość skorzystania z usług transportu z miejsca zamieszkania i z powrotem za dodatkową opłatą

*przy pobycie do 30 dni
**dopłata za pobyt opiekuna z Mieszkańcem 140,00 zł/doba

leave a comment