Zarządzenie z dnia 20 lutego 2023 roku - TriVita

Zarządzenie z dnia 20 lutego 2023 roku

Zarządzenie Dyrektora Generalnego
z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego: „TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą 32-650 Kęty, Osiedle 700-lecia Pawilon D prowadzącego Zakład Leczniczy „Centrum Rehabilitacji TriVita” 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73.

§1

Zmienia się Załącznik nr 3.1 Cennik usług „Centrum Rehabilitacji TriVita” do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego TriVita w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Rehabilitacji TriVita.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.

leave a comment

Skip to content