Zarządzenie z dnia 18 października 2023 roku - TriVita

Zarządzenie z dnia 18 października 2023 roku

Zarządzenie z dnia 18 października 2023 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w Cenniku usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita

§ 1

Z dniem 1 listopada 2023 r. wprowadza się w TriVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kętach (32-650) ul. Os. 700-lecia Pawilon D nowy Cennik usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita, z uwagi na dodanie do świadczonych usług pozycji: trening aktywnej rehabilitacji, zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.

§ 3

Cennik przedłożono do zapoznania się:
Centrum Opieki TriVita
Administracji
Recepcji


Załącznik nr 1
do Zarządzenia z dnia 18 października 2023 r.

Cennik usług realizowanych w Centrum Opieki TriVita w Porąbce (43-353) ul. Krakowska 73

Doba w pokoju jednoosobowym – 280,00 zł/osoba*/**
Doba w pokoju 2osobowym – 220,00 zł/osoba*/**
Opłata miesięczna w pokoju jednoosobowym – 6 600 zł/osoba**
Oplata miesięczna w pokoju 2osobowym – 5 250 zł/osoba**
/pobyt nie krócej niż 30 dni/

Zakres usług obejmuje:

 • Pełne utrzymanie w okresie pobytu Mieszkańca w Centrum Opieki TriVita w pokoju 2 osobowym
 • Całodobową opiekę i pielęgnację dostosowaną do schorzeń Mieszkańca zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Wyżywienie zgodne ze wskazaniami (5xdziennie)
  Dostęp do podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarki w stosunku do Mieszkańca
 • Zajęcia terapeutyczne grupowe (m.in. rękodzielnictwo, terapia manualna, choreoterapia, hortiterapia, silvoterapia, muzykoterapia, dogoterapia, zajęcia kulinarne, terapia stymulująca procesy poznawcze i pamięciowe, wycieczki i aktywność fizyczną w plenerze dostosowaną do indywidualnych predyspozycji Mieszkańca)
 • Możliwość konsultacji z psychologiem
 • Usprawnienie ruchowe z zakresu kinezyterapii stosownie do możliwości Mieszkańca – udział w zajęciach grupowych (ćwiczenia ½ godz. dziennie od poniedziałku do piątku)

Opłata za pobyt dzienny od godz. 8.00–15.00 – 180,00 zł/osoba/7 godz
Każda następna rozpoczęta godzina pobytu – 30,00 zł/powyżej 7 godz
Indywidualne zajęcia z zakresu terapii zajęciowej – 50 zł – 30 min
Ćwiczenia małej motoryki – indywidualne – 50 zł – 30 min
Ćwiczenia stymulujące pamięć i koncentrację (indywidualne) – 50 zł – 30 min
Trening aktywnej rehabilitacji – 150 zł – 55 min / 100 zł – 30 min
Zajęcia grupowe z zakresu terapii zajęciowej dla osób niebędących mieszkańcami Centrum Opieki TriVita – 40 zł – 60 min

W tym:

 • Wyżywienie zgodnie ze wskazaniami dietetycznymi (II śniadanie, obiad)
  Zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgniarskich
 • Organizacja czasu wolnego poprzez udział w terapii zajęciowej, wycieczkach, spacerach
 • Kinezyterapię w zakresie ćwiczeń grupowych dostosowanych do możliwości osoby
 • Możliwość skorzystania z usług transportu z miejsca zamieszkania i z powrotem za dodatkową opłatą

*przy pobycie do 30 dni
**dopłata za pobyt opiekuna z Mieszkańcem 120,00 zł/doba

leave a comment

Skip to content